Salarisadministratie

Ik kan voor u de volledige salarisadministratie verzorgen. Mijn basispakket bestaat uit het verwerken van
de periodieke (meestal maandelijkse) salarismutaties.

Ik verzorg uw salarisadministratie voor € 10,- per loonstrook.
Bij bedrijven met meer dan 20 loonstroken per maand geldt een tarief van €8,- per loonstrook.

Er bestaat een samenwerkingsverband met GoedeZet die kunnen ondersteunen bij werving en selectie van geschikt personeel. Tevens verzorgen ze begeleiding bij zowel ziekte als verzuim.